Kissan varhaisleikkaus – miksi ja milloin?

Kissojen varhaisleikkauksesta puhutaan, kun kissanpentu steriloidaan tai kastroidaan ennen sukukypsyyttä, käytännössä alle 5 kuukauden iässä. Leikkaus voidaan suorittaa myös alle 4 kk ikäiselle kissanpennulle, tällöin puhutaan pediatrisesta operaatiosta. Seuraavassa kuitenkin puhutaan selvyyden vuoksi vain varhaisleikkauksista.

Kissanpentujen varhaisleikkaukset ovat kasvattajalle hyvä valinta monenkin eri syyn vuoksi. Kun kotikissoiksi myytävät pennut steriloidaan tai kastroidaan jo ennen uuteen kotiin muuttamista, voidaan varmistua siltä, että näitä kissoja ei pennuteta tahattomasti tai tarkoituksellisesti. Naaraskissalla toistuvat kiimat aiheuttavat merkittävää stressiä. Kiimat altistavat naaraskissan myös kohtutulehdukselle, jopa 24 % leikkaamattomista naaraskissoista saa kohtutulehduksen. Maitorauhaskasvainten esiintyvyys pienenee yli 90 % kun sterilaatio tehdään ennen ensimmäistä kiimaa.

 

Suurin syy kissojen uuden kodin etsinnälle liittyy usein sukupuolivietin ilmentämiseen. Tavallisin syy kissan uuden kodin etsinnälle on vääriin paikkoihin pissailu. Tätä merkkaamiskäytöstä saadaan hyvin ehkäistyä varhaisella leikkauttamisella. Leikkauttaminen vähentää myös kissan tarvetta vaellella sekä kissan aggressiivisuutta lajitovereita kohtaan.

Varhaisleikkaus on nopeampi ja teknisesti hiukan helpompi. Anestesia- ja valmisteluaika pysyvät lyhyinä, jolloin myös leikkauksen jälkeisten komplikaatioiden todennäköisyys pienenee. Pikkupennuilla aineenvaihdunta on nopeaa, joten ne toipuvat myös anestesiasta nopeasti. Leikkauksen jälkeisen kivun ilmentäminen pikkupennuilla on vähäisempää kuin aikuisilla, mutta tämä ei ole suoraan verrattavissa kivun kokemukseen. Pikkupentu tarvitsee siis asianmukaisen kipulääkityksen myös leikkauksen jälkeen.

Pienen potilaan kyseessä ollessa on ensisijaisen tärkeää minimoida stressi ja pelko ennen toimenpidettä. Paras keino vähentää pelkoa ja stressiä ennen toimenpidettä on tuoda koko pentue samalla kertaa ja samassa kuljetuskopassa vastaanotolle. Pennut saavat myös herätessä olla toistensa kanssa samassa, tämä vähentää pelkoa myös heräämisvaiheessa ja pennut myös luontaisesti lämmittävät toisiaan leikkauksesta toipuessa. Pienen pennun lämmönsäätelykyky on vajavainen, joten pentujen pitäminen lämpimänä leikkausta ennen, sen aikana ja varsinkin sen jälkeen on myös erittäin tärkeää toipumista ajatellen. Kissanpentua paastotetaan vain 2-4 tuntia ennen leikkausta.

 

Sterilaatio ja kastraatio lisää taipumusta ylipainoon, mutta leikkausiällä ei ole tähän asiaan vaikutusta. Tutkimuksissa ei ole havaittu negatiivisia terveysvaikutuksia varhaissteriloiduilla kissoilla kun niitä on verrattu myöhemmällä iällä steriloituihin lajitovereihinsa.

Uroskissoilla kastraation tiedetään viivästyttävän kasvulevyjen sulkeutumista, joten varhaiskastroitu uroskissa kasvaa noin 10 % kookkaammaksi kuin jos se kastroitaisiin vasta kasvun päätyttyä. Naarailla tätä vaikutusta ei ole. Maine coon-rotuisilla kissoilla on taipumus reisiluun pään kasvulinjan murtumiin

Kissanpennut olisi hyvä rokottaa ennen leikkausta, sillä anestesian ja kirurgian aiheuttama välttämätön stressi saattaa laukaista esimerkiksi Calicivirusinfektion tai altistaa kissan kissaruttotartunnalle, joka voi kulkeutua kotiin esimerkiksi omistajan jalkineiden mukana.

Suosituksemme rotukissan pentuajan terveydenhuolto-ohjelmaksi:

1. rokotus 6-viikkoisena
2. rokotus 10-viikkoisena
sterilaatio/kastraatio 10-12 viikon iässä